Daňová evidence

Povinnost vést účetnictví a s tím spojená i daňová evidence, má podnikatel, který je zapsán do obchodního rejstříku – povinnost vzniká zahájením činnosti, tzn. zapsáním do obchodního rejstříku.
Dále měl-li podnikatel obrat přesahující 25 miliónů korun za loňský rok -povinnost vést účetnictví (patří sem i daňová evidence) je od 1.1.2012. Spadá-li do zvláštního předpisu – povinnost od zahájení činnosti a pokud se sám rozhodne.

Výhodná cena

Daňová evidence a její přechod zpět je možný až po pěti letech, ve kterých obrat účetní jednotky byl méně než 25 miliónů korun. Sídlíme ve vlastních prostorách na okraji Prahy, proto v porovnání s konkurencí nabízíme výhodnější „mimopražské“ ceny.